انتخاب واحد پولی

کتاب ما همه باید فمنیست باشیم نوشته چیماماندا انگوزی آدیشی

ما همه باید فمنیست باشیم

نویسنده :چیماماندا انگوزی آدیشی

نشر :نشر کوله پشتی

زبان :فارسی

تعداد صفحه :52

مترجم :مریم طبابایی ها

قیمت

41TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب ما همه باید فمنیست باشیم

.

برچسب ها


آثار مشابه