انتخاب واحد پولی

کتاب خوشه های خشم نوشته جان اشتاین بک

خوشه های خشم

نویسنده :جان اشتاین بک

نشر :امیر کبیر

زبان :فارسی

تعداد صفحه :816

مترجم :شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی

قیمت

199TL

تعداد موجود

0

درباره ی کتاب خوشه های خشم

.

برچسب ها


آثار مشابه