انتخاب واحد پولی

کتاب مانیفیست یک فمنیست نوشته چیمتماندا انگوزی آدیشی

مانیفیست یک فمنیست

نویسنده :چیمتماندا انگوزی آدیشی

نشر : کتاب کوله پشتی

زبان :فارسی

تعداد صفحه :54

مترجم :فاطمه باغستانی

قیمت

34TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب مانیفیست یک فمنیست

.

برچسب ها

انگوزی

آثار مشابه