انتخاب واحد پولی

کتاب فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز توام نوشته کامران رسول زاده

فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز توام

نویسنده :کامران رسول زاده

نشر :مروارید

زبان :فارسی

تعداد صفحه :152

مترجم :

قیمت

72TL

تعداد موجود

0

درباره ی کتاب فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز توام

مجموعه شعر


آثار مشابه