انتخاب واحد پولی

کتاب 129 داستان کوتاه ترکی استانبولی فارسی نوشته مونا شیری

129 داستان کوتاه ترکی استانبولی فارسی

نویسنده :مونا شیری

نشر :دانشیار

زبان :فارسی و ترکی

تعداد صفحه :512

مترجم :

قیمت

69TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب 129 داستان کوتاه ترکی استانبولی فارسی

به همراه سی دی

برچسب ها


آثار مشابه