انتخاب واحد پولی

کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع نوشته محمدرضا سرگلزایی

جنون قدرت و قدرت نامشروع

نویسنده :محمدرضا سرگلزایی

نشر :قطره

زبان :فارسی

تعداد صفحه :112

مترجم :

قیمت

56TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع

در باب فاشیسمفتوتالیتاریسم و کاپیتالیسم

برچسب ها


آثار مشابه