انتخاب واحد پولی

کتاب آدم های سمی نوشته لیلیان گلاس

آدم های سمی

نویسنده :لیلیان گلاس

نشر :لیوسا

زبان :فارسی

تعداد صفحه :376

مترجم :نهضت صالحیان ومینا فتحی

قیمت

103TL

تعداد موجود

0

درباره ی کتاب آدم های سمی

چگونه نقش افراد سمی را در زندگیتان شناسایی،کنترل و خنثی کنید

برچسب ها


آثار مشابه