انتخاب واحد پولی

کتاب بازاریابی شبکه ای نوشته ه .ه . کوئک

بازاریابی شبکه ای

نویسنده :ه .ه . کوئک

نشر :درنا قلم

زبان :فارسی

تعداد صفحه :136

مترجم :مصطفل عابدینی فرد،مرتضا عابدینی فرد

قیمت

68TL

تعداد موجود

0

درباره ی کتاب بازاریابی شبکه ای

رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

برچسب ها


آثار مشابه