انتخاب واحد پولی

کتاب روانشناسی هیلگارد نوشته ریتا ال.اتکینسون و دیگران

روانشناسی هیلگارد

نویسنده :ریتا ال.اتکینسون و دیگران

نشر :رشد

زبان :فارسی

تعداد صفحه :717

مترجم :محمد نقی براهنی

قیمت

334TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب روانشناسی هیلگارد

زمینه رئانشناسی هیلگارد

برچسب ها


آثار مشابه