انتخاب واحد پولی

کتاب مجموعه زمزمه های مثبت ذهن نوشته لوری رایت

مجموعه زمزمه های مثبت ذهن

نویسنده :لوری رایت

نشر :مهرسا

زبان :فارسی

تعداد صفحه :160

مترجم :شبنم حیدری پور

قیمت

209TL

تعداد موجود

3

درباره ی کتاب مجموعه زمزمه های مثبت ذهن

مصور و رنگی شامل عنوان های من از پسش بر می آیم-من امتحانش می کنم-من خودم را باور دارم-من به خودم افتخار می کنم-من مهم هستم هر جلد 32 صفحه و 27 لیر

برچسب ها


آثار مشابه