انتخاب واحد پولی

کتاب مجموعه 4 جلدی استنلی همه کاره نوشته ویلیام بی

مجموعه 4 جلدی استنلی همه کاره

نویسنده :ویلیام بی

نشر :ناریا

زبان :فارسی

تعداد صفحه :100

مترجم :ملیحه یوسفی

قیمت

163TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب مجموعه 4 جلدی استنلی همه کاره

4جلد شامل استنلی فروشنده-استنلی آشپز-استنلی پستچی-استنلی معلم هر جلد 28 آشنایی با شغل ها رنگ ها و وسایل نقلیه

برچسب ها


آثار مشابه