انتخاب واحد پولی

کتاب ده دقیقه و سی و هشت ثانیه در این دنیای عجیب نوشته الیف شافاک

ده دقیقه و سی و هشت ثانیه در این دنیای عجیب

نویسنده :الیف شافاک

نشر :مهراندیش

زبان :فارسی

تعداد صفحه :345

مترجم :علی سلامی

قیمت

99TL

تعداد موجود

2

درباره ی کتاب ده دقیقه و سی و هشت ثانیه در این دنیای عجیب

.

برچسب ها

شفق

آثار مشابه