انتخاب واحد پولی

کتاب تاریخچه زمان نوشته استیون و.هاوکینگ

تاریخچه زمان

نویسنده :استیون و.هاوکینگ

نشر :شرکت سهامی انتشار

زبان :فارسی

تعداد صفحه :255

مترجم :محمدرضا محجوب

قیمت

75TL

تعداد موجود

1

درباره ی کتاب تاریخچه زمان

از انفجار بزرگ تا سیاه چاله ها

برچسب ها

هاکینگ

آثار مشابه